T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Muhtarlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğümüzce, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi (KETEM), toplum ruh sağlığı merkezi (TRSM) ve çocuk izlem merkezi (ÇİM) gibi merkezlerimizin işleyiş ve çalışmalarıyla ilgili vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmeleri ve ilgili merkezlere yönlendirilebilmeleri amacıyla muhtarlarımıza yönelik olarak 20 Temmuz 2017 günü Halk Sağlığı Müdürlüğümüzde bilgilendirme toplantısıgerçekleştirilmiştir.

    Toplantıda Psikolog Çiğdem KAZANÇ tarafından ruhsal sorunlar ve damgalama konusu ele alınmış,Edirne Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tanıtılmıştır. Çocuğa yönelik cinsel istismar konusuna değinilmiş ve Edirne Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

  KETEM hekimi Esra TEKİNARSLAN tarafından kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapılarak; muhtarlarımızın vatandaşlarımızı KETEM’e yönlendirmeleri konusunda bilgi verilmiş ve erken tarama ile kanserleri önleme konusunda işbirliği içinde olunmasının önemine değinilmiştir.

  • 1.png
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg