T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

KALİTE HİZMET POLİTİKAMIZ

Güncelleme Tarihi: 20/07/2018

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK


İnsana saygılı, kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, eşitlik ilkesine bağlı açık, şeffaf ve güven veren, bilimsel ve yaratıcı düşünen bir kurum olarak; sürekli izleyerek, iyileştirme yaparak devamlı gelişen ve yenilemeyi sağlayan bir yönetim ve iletişim sistemi örneği vermek,

İnsan odaklı ve hasta haklarına riayet eden bilimsel normlara uygun fiziki mekanlarda çağdaş sağlık hizmeti sunmak,

Herkese hakkı olan koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini zamanında sunmak,

Sağlık alanında en doğru yönlendirici danışmanlık hizmetini vermek,

Hizmet içi eğitimin yanı sıra çok önemli olan halk eğitimi vermek,

Halka, hastalara, hasta yakınlarına ve çalışanlara güven vermek,

Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak,


KALİTE  POLİTİKAMIZDIR…