overlay

Sağlık Bakanlığı 2019-2020 Eylem Planı


SAĞLIK BAKANLIĞI 2019-2020 EYLEM PLANI

          5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi doğrultusunda Bakanlığımızda İç Kontrol çalışmaları yürütülmektedir.

  2019-2020 Eylem Planı