Dahili Telefon Listesi
17 Aralık 2021

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERİ
  
İl Sağlık Müdürü Özel Kalem1505
Başkanlar Özel Kalem1506
Başkan Yardımcıları Özel Kalem1005
Basın Birimi1532
Hukuk Hizmetleri Birimi 
a.      Birim Sorumlusu1055
b.     Sekreterya1061
c.      Avukat1056,1059
Döner Sermaye ve Muhasebe Hizmetleri Birimi 
a.      Birim Sorumlusu1030
b.     Muhasebe Hizmetleri Servisi1031,1032,1033,1034,1035,1036
DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 
1.     Atama Birimi 
a.      Birim Sorumlusu1529
b.     Sürekli İşçi Atama Servisi1527,1531
c.      Sağlık Personeli Atama Servisi1507,1554,1530
2.     İdari Hizmetler Birimi 
a.      Birim Sorumlusu1564
b.     Elektrik Mühendisliği1074
c.      Evrak Kayıt Servisi1054
d.     İdari Hizmetler Servisi1538
e.      İnşaat Mühendisliği1074
f.      İş Sağlığı ve Güvenliği Servisi1515
g.     Sağlık Bilgi Sistemleri Servisi2222, 1544, 1050
h.     Teknik Servis1022
i.       Temizlik Hizmetleri Servisi1538
j.       Ulaşım Hizmetleri Servisi1071
k.     Yatırımlar Servisi1538
l.       Yemekhane Hizmetleri Servisi1532
3.     Mali Hizmetler Birimi 
a.      Birim Sorumlusu1545
b.     Satınalma Servisi (İhale)1516,1519,1524,1546
c.      Satınalma Servisi (Doğrudan Temin)1559,1564
d.     Bütçe Servisi1512
e.      Gider Tahakkuk Servisi1522
f.      Gelir Tahakkuk Servisi1039
g.     Mutemetlik Servisi1043,104
h.     İç Kontrol Servisi1561
i.       İl Konsolide Görevlisi1069
j.       Biyomedikal Taşınır Depo1082
k.     Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo1082
l.       Ayniyat Tüketim Depo1090
m.   Ayniyat Dayanıklı Taşınır Depo1083
n.     Medikal Depo – Tıbbi Sarf1085
o.     Medikal Depo – İlaç1076
4.     Özlük İşleri Birimi 
a.      Birim Sorumlusu1534
b.     Sürekli İşçi Özlük İşleri Servisi1553
c.      Sağlık Personeli Özlük İşleri Servisi1556
d.     Disiplin İşleri Servisi1560,1533
e.      Eğitim Servisi1549
HALK SAĞLIĞI BAŞKANLIĞI 
1.     Aile Hekimliği Birimi 
a.      Birim Sorumlusu1053
b.     Aile Hekimliği Birimi1053
2.     Bulaşıcı Hastalıklar Birimi 
a.      Birim Sorumlusu1013
b.     Çevre Sağlığı Servisi1011
c.      Bulaşıcı Hastalıklar Servisi1012, 1025
3.     Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi 
a.      Birim Sorumlusu1069
b.     Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Ser.1063
KAMU HASTANELERİ BAŞKANLIĞI 
1.     Hastane Hizmetleri Birimi 
a.      Birim Sorumlusu1536
b.     Hastane Hizmetleri Servisi1540,1526
2.     Verimlilik ve Kalite Yönetimi Birimi 
a.      Birim Sorumlusu1539
b.     Verimlilik ve Kalite Yönetimi Servisi1558,1543
SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 
1.     Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi 
a.      Birim Sorumlusu1434
b.     Eğitim Servisi1433, 1435
2.     Sağlık Hizmetleri Birimi 
a.      Birim Sorumlusu1021
b.     Sağlık Hizmetleri Servisi1015,1016,1017,1019
c.      Özel Hastaneler Servisi1017
d.     Özel Ayaktan Tanı ve Tedavi Servisi1016
e.      Sağlık Meslekleri Servisi1016
f.      Eczacılık Servisi1014
g.     Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Servisi1014
3.     Kamu Sağlık Tesisleri Birimi 
a.      Birim Sorumlusu1009
b.     Sağlık Hizmetleri İzleme,  
Değerlendirme ve Denetim1018
c.      Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma1018
d.     Basın ve İletişim1532