FOTOĞRAF YARIŞMASI
14 Mayıs 2019

FOTOĞRAF YARIŞMASI

YARIŞMA KONUSU :“SAĞLIK SİSTEMİNDE ÇOCUK”

AMAÇ:Sağlık çalışanlarının, sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin dikkatini çocuk hastalar üzerinde yoğunlaştırmak. Bu sayede çocukların “Hasta Çocuk Hakları Bildirgesi” ve “Çocuk Hakları Sözleşmesi” çerçevesinde en üst kalitede sağlık hizmeti almalarını desteklemek. Diğer tarafta ebeveynlerin konuya duyarlılığını arttırmak bu alanda kamuoyu oluşturmak.

ARKA PLAN/GEREKÇE: Etimolojik olarak “çocuk” terimi, “konuşamayan” anlamına gelen Latince “infans” teriminden gelir. Roma için bu terim, çocuğun doğumundan itibaren 7 yaşına kadar tanımlamaktadır. Bu kavramın kapsamı yüzyıllar boyunca farklı dönemlere, kültürlere göre değişim göstermiştir. Bu günkü 18 yaşına kadar bireylerin çocuk olarak tanımlanması 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesine dayanmaktadır. Çocuk haklarının dünyadaki durumunu ortaya koyan Çocuk Hakları İndeksine göre bu alanda çalışmalara ihtiyaç olduğu aşikârdır.

Bu hakların en önemli alanlarından biri de çocukların sağlık haklarıdır. Çocuklar için bu hak hayati öneme sahiptir; çünkü daha çok hastalık ve sağlık komplikasyonları riski taşırlar.  Buna karşın çocuklar bu riskleri önleyecek yetkinlikte değillerdir. Çocukların sağlık sistemi içerisinde hak ve söz sahibi olmaları ebeveynlerin ve sağlık çalışanlarının bu yönde çaba sarf etmesi ile mümkün olabilecektir. Çünkü çocuk güçsüzdür, savunmasızdır, edilgendir.

Bu noktadan hareket ederek planlanan “Sağlık Siteminde Çocuk” fotoğraf yarışması, başta sağlık çalışanları ve ebeveynler olmak üzere toplumun konu ile ilgili duyarlılığını arttırmak amacı ile düzenlenmiştir.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ:

1.      Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2.      Yarışmaya yalnızca sağlık alanında çalışan, öğrenim görmekte olan (Lise-Önlisans- Lisans-Lisansüstü) veya bu okullardan mezun olmuş olanlar katılabilir. Sonuçlar açıklandıktan sonra dereceye kalan katılımcılar bu durumlarını belgelemek zorundadır.

3.      Yarışmaya renkli ya da siyah beyaz fotoğraf ile katılınabilinir.

4.      Yarışma sadece Instagram platformu üzerinden düzenlenmektedir.

5.      Yarışma; seçici kurul üyeleri, Edirne Valiliği personeli ve birinci derece yakınları haricinde profesyonel veya amatör tüm fotoğraf severlere açıktır.

6.      Fotoğraflarda renk düzenlemesi dışında dijital manipülasyonlar kabul edilmez. Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

7.      Yüklenecek fotoğraflarda adet sınırı olmamakla birlikte, en fazla 3 fotoğraf yüklenmesi uygun olacaktır. Katılımcıların, Instagram hesabına yükledikleri fotoğrafların yarışma başlangıç tarihi itibari ile (06/05/2019) kendi Instagram hesabından yayınlanması gerekmektedir. Daha önce yayınlanmış fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.      Yarışmaya katılacak fotoğraflarda, promeredirne, edirnesokaktasaglikvar Instagram hesaplarının etiketlenerek takip edilmesi ve fotoğrafların açıklama kısmına  #promeredirne,   hashtag’inin yazılması gerekmektedir.

9.      Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar Instagram kullanıcı/hesap isimlerini değiştirmemeleri ve Instagram hesaplarının herkese açık olması gerekmektedir. Gönderileri gizli olan kullanıcılar #promeredirne  etiketini kullanarak hesaplarından fotoğraf paylaşsalar dahi, fotoğrafı görünmeyeceği için yarışmaya katılmamış sayılacaklardır.

10.  Yarışmaya katılan fotoğrafların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekmektedir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.

11.  Fotoğraflarda yer alan kişilerin görüntülemesi için rızalarının alınması hususu katılımcıya aittir. Bu konuda ortaya çıkabilecek her tür hukuki sorumluluk yine katılımcıya aittir.

12.  Yarışma sonuçları açıklanmadan önce kazananlara Instagram profilleri üzerinden ulaşılacak, iletişim ve fotoğraf bilgileri kontrol edilecektir. Bu süreçte cevap alınamayan kullanıcıların yerine yedek kazananlar alınacaktır.

13.  Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

14.  Yarışmayı düzenleyen Edirne Valiliği yarışma şartnamesinde düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

15.  Bu yarışmanın Instagram platformu ile direkt bir ilgisi bulunmamaktadır. Instagram’ın yapacağı değişiklikler ve düzenlemeler yarışmanın seyrini değiştirebilir. Bu sebeple düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.

16.  Tüm yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların fotoğrafları ön eleme sonrası seçici kurula sunulacak ve ödül kazananlar belirlenecektir.

17.  Yarışma sonrası düzenlenecek sergide kullanılmak üzere ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların orijinal hali; “jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilecek ve 2 MB’tan küçük olmayacak ve 4 MB’ı de geçmeyecek” şekilde istenecektir.

18.  Yarışma jürisi gerek duyduğu fotoğrafların orijinalini isteme hakkına sahiptir.

19.  Yarışmaya katılanlar “yarışma katılım şartlarını” okuyup kabul etmiş sayılırlar.


TELİF HAKLARI:


1
- Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Edirne Valiliği arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile Edirne Valiliği’nce sergilenecek, bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
2- Yarışmaya katılan yarışmacılar, ödül ve sergileme alan fotoğraflarının Edirne Valiliği tarafından sergi ve kataloglarda kullanılmasını kabul ederler.
3-Yarışma sonuçları 29/07/2019 tarihinde 
http://www.edirnevaliliği.gov.tr/  adresinde ve promeredirne, edirnesokaktasaglikvar Instagram hesaplarında duyurulacaktır. 


YARIŞMA TAKVİMİ:


Yarışma Başlangıç Tarihi: 13.05.2019
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 18.07.2019
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 25.07.2019
Sonuç Bildirim Tarihi: 29.07.2019

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: Edirne Valiliği himayesinde Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 27-28 Eylülde TÜ Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan  “Edirne Sokakta Sağlık Var Bilim Şenliği’nde düzenlenecek ödül töreninde ödüller takdim edilerek ilk 30 eser sergilenecektir.

SEÇİCİ KURUL:

Behiç GÜNALAN/Fotoğraf Sanatçısı
Ender AYDIN/Valilik Basın Yayın Müdürü

Deniz ÖZDEN/Aile Hekimi/Fotoğraf Sanatçısı

Resul ANAÇ/Proje Uzmanı

Şenol FİLİZ/Proje Uzmanı/Birim Koordinatörü

Emine Aydın ÖZGÜR/Proje Yürütücüsü/Proje Uzmanı

Bahtışen MUTLU/Atölye Lideri

ÖDÜLLER:

    Birincilik: CANON Dijital Fotoğraf Makinesi + Kristal 1.lik Plaketi

    İkincilik: WB Taşınabilir Hard Disk (1 TB) + Kristal 2.lik Plaketi

    Üçüncülük: Fotoğraf Makine Çantası +  Tripot + Kristal3.lük Plaketi

    Sergileme: İlk 30’a giren eser sahipleri sergileme hakkı elde edecektir.

YARIŞMA İLETİŞİM:

Emine AYDIN ÖZGÜR

Tel: 0284 213 91 84-206

E-posta: e.aydinozgur@hotmail.com