Formlar
21 Nisan 2022

Müdürlüğümüz ve bağlı 1. basamak sağlık tesislerinin İş Sağlığı ve Güvenliği iş ve işlemlerinde kullanılması gereken formlar aşağıya çıkarılmıştır.

İş Kazası Tutanağı

İş Kazası Bildirim Formu

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu