Rehberler
18 Nisan 2022Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan rehberler aşağıya çıkarılmıştır.

Acil Durum Planı Hazırlama Rehberi
Boya Sektörü Kişisel Koruyucu Donanım Rehberi
Cephe İskelelerinde Güvenli Çalışma Rehberi
Cephe İskelelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanların El-Kol Titreşimine Maruziyet Risklerinden Korunmalarına İlişkin Uygulama Rehberi
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına İlişkin Uygulama Rehberi
Çalışma Yaşamında Gürültü ile Mücadele Rehberi
Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi
Diş Klinik ve Muayenehanelerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Uygulama Rehberi
Engelli Çalışanlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
Güvenli İstifleme Rehberi
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Çalışma Rehberi
Kamu Hastanelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
Kamu Kurumları Taşra Teşkilatları İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Kılavuzu
Kimyasalların Güvenli Depolanması Rehberi
Meslek Hastalıkları Bildirim Rehberi
Psikososyal Risk Faktörleri Bilgilendirme Rehberi
Sağlıklı Yaşam Rehberi
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı Rehberi
Yapı İşlerinde Yüksekte Çalışmalarda İSG Uygulama Rehberi

Kaynak:

https://www.csgb.gov.tr/isggm/hizmetlerimiz/yayinlar/
https://www.csgb.gov.tr/Kamuisg