Halk Sağlığı Laboratuvarı
24 Haziran 2019

      GÖREV TANIMI;  Halk Sağlığı Laboratuarları, bireyin ve toplumun yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürmeleri ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesi için koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında insan sağlığını etkileyen etkenleri inceler ve analizlerini gerçekleştirir.

        TARİHÇE; Halk Sağlığı Laboratuarları gıda, su, kozmetik ve deterjan analizlerinin yanı sıra hava kirliliği ölçümleri yapmak ve epidemiyolojik incelemeleri gerçekleştirmek amacıyla ülkemizde 1967 yılından itibaren kurulmaya başlanmıştır.

    Edirne İl Halk Sağlığı Laboratuvarı 1967 yılında kurulmuştur. Laboratuvarımız klinik dışı örneklerde L2 tipi, Tüberküloz tanısı açısından Düzey 2 laboratuvarı olarak hizmet vermektedir.

       AMAÇ; Laboratuvarımız bireyin ve toplumun yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürmeleri ve sağlık düzeylerinin yükseltilebilmesi için koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında insan sağlığını etkileyen etkenleri inceleme ve analizlerini gerçekleştirmek üzere T.C. Sağlık Bakanlığı ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmaktadır.

      HİZMET KAPSAMI ;Halk Sağlığı Laboratuvarlarının kuruluş ve çalışmalarına dair usul ve esaslar çerçevesinde laboratuvarımızda bulunan alt birimler ve görevleri:

Atık suların ve yüzey sularının mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılır.

1.     Su Kimyası Laboratuvarı 

Kimya Laboratuvarlarında; Su Analizleri ulusal/uluslararası direktifler, standartlar, tebliğ, yönetmelik, şartnameler kapsamında yapılmaktadır.

 Su Analiz Laboratuvarında; İçme ve kullanma sularında gerekli kimyasal analizler yapılır. Ayrıca havuz sularının da mevzuat kapsamında kimyasal analizleri yapılır.

2.     Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

Su Mikrobiyolojisi Laboratuvarında; içme ve kullanma sularının, diyaliz solüsyonlarının gerekli mikrobiyolojik analizleri yapılır. Ayrıca havuz, deniz sularının halk sağlığı açısından rutin kontrolleri yapılmaktadır. Çalışılan sular, cinsine göre 7-10 gün arasında raporlanmaktadır.

3.      Klinik Laboratuvarlar

Edirne Merkez ve tüm ilçe Aile Sağlığı Merkezleri'nden gelen laboratuvar istekleri ile uygun örnekler alınarak Merkez ve Gözetimli laboratuarımıza günlük transfer edilerek çalışılmaktadır.   

·       Klinik Biyokimya Laboratuvarı:

                  Talasemi tanısı için uygun testler çalışılmaktadır.

·       Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda Sıtma Laboratuvarı, Tüberküloz Laboratuvarı ve FMK Laboratuvarı bulunmaktadır.

Sıtma Laboratuvarında; Sağlık kuruluşlarından yönlendirilen hastaların parmak ucundan alınan kandan hazırlanan ince yayma ve kalın damla preparatları Giemsa boyası ile boyandıktan sonra direkt tanı yöntemiyle değerlendirmesi yapılır. Hastalardan alınan kandan usulüne uygun olarak hazırlanmış preparatlar da, laboratuara ulaştırılarak değerlendirmeye alınır.

Laboratuvara ulaşan örneğe ilişkin değerlendirme, aynı gün sonuçlanır.

Tüberküloz Laboratuvarı; Laboratuvarımızda, Tüberküloz (verem) hastalığının tanısı için klinik örneklerde ARB (Aside Dirençli Bakteri) mikroskobik incelemesi, Tüberküloz Kültürü  (Löwenstein-Jensen Katı besi yerlerinde ve Otomatize Sıvı Kültür Sisteminde-MGIT) yapılmakta üremesi olan örnekler tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testi için İstanbul’a 3 Nolu Referans Halk Sağlığı laboratuarına gönderilmektedir.

FMK Laboratuvarı; Laboratuvarımızda gönderilen vajinal sürüntü örneklerinde Gram Boyama yapılarak Gram (-) diplokok ile lökosit varlığı aranır.Aynı gün sonuçlandırılır.

Laboratuvarımızda sonuçlarımız Biyokimya ve Mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilerek onaylanmaktadır. Laboratuvarlarımızda sonuçlarımızın güvenirliliği açısındanlaboratuvar yönetmeliğine uygun şekilde iç ve dış kalite programı uygulanmaktadır.HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI KLİNİK TEST REHBERİ.pdf


  • Slayt2.JPG
  • Slayt3.JPG