T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Araştırma İzni Başvusu

Güncelleme Tarihi: 13/02/2019

ARAŞTIRMA İZNİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Müdürlüğümüze bağlı 2. basamak sağlık hizmeti sunan Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde gerçekleştirilmesi planlanan tez, proje, ödev ya da diğer araştırma çalışmaları için aşağıda belirtilen belgelerin ıslak imzalı olarak doldurulmak suretiyle Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvurular kişisel ya da kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

Gerekli Belgeler

·        Araştırma Başvuru Belgesi Kontrol Formu

·        Araştırma Başvuru Formu

·        Araştırma Protokolü (2 nüsha)

·        Araştırmaya ait anket, gözlem vb.

·        Etik Kurul kararı

·        Diğer İzinler (araştırma konusuna göre ilgili bakanlık izinleri)

NOT:

Araştırma,  protokolün karşılıklı imzalanması ve üst yazı ile araştırmacıya iletilmesi ile başlar. Protokol gereği,Araştırma sonuçları yayın/tez haline getirilmeden önce son şekli ile bir nüshası kurumumuza teslim edilecektir. Teslim edilen rapor komisyon tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme neticesinde toplum sağlığına sakıncalı verilerin yayınlanmasına izin verilmeyecektir.

Araştırmanın bitiminde çalışma raporunun bir nüshası kitapçık halinde İl Sağlık Müdürlüğü ilgili birime teslim edilecektir. 


Bilimsel Araştırms Başvuru Kontrol Listesi..pdf

ARAŞTIRMA BAŞVURU FORMU.pdf

Bilimsel Araştırm Protokolü.pdf