T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Araştırma İzni Başvusu

Güncelleme Tarihi: 27/06/2018

ARAŞTIRMA İZNİ  BAŞVURU İŞLEMLERİ

Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren 2. Basamak sağlık tesis ve/veya tesislerinde gerçekleştirilecek tez, proje, ödev ya da diğer araştırma çalışmaları için ekte yer alan Araştırma Talep Formu (1 nüsha) ile Protokolün (2 nüsha) imzalanarak (Islak İmza) üst yazı ile başvurunun yapılması gerekmektedir.

Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde görev yapan ve kendi kurumunda çalışma gerçekleştirmek isteyen araştırmacılar izin başvurusunu ilgili kurum yöneticiliğine yaparlar. Sağlık tesisi ilgili komisyonunca uygun görülen çalışmalar karşılıklı imza altına alınan protokolün üst yazı ile araştırmacıya iletilmesinden sonra başlatılabilir.

Kurum çalışanı olmayan araştırmacıların izin talepleri Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilmekte olup başvurularını kişisel ya da kurumları aracılığı ile gerçekleştirebilirler.

 Başvuru aşamasında resmi talep yazısına aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

  • Araştırma Başvuru Formu (Zorunlu)
  • Araştırma Protokolü (Zorunlu)
  • Araştırmaya ait anket, gözlem vb.(Zorunlu)
  • Etik Kurul kararı (Gerekli görülürse)
  • Diğer İzinler (araştırma konusuna göre ilgili bakanlık izinleri (Gerekli görülürse)

NOT: Araştırma,  protokolün karşılıklı imzalanması ve üst yazı ile araştırmacıya iletilmesi ile başlar. Protokol gereği, araştırmacı çalışmasını tamamlandıktan sonra 1(bir) nüshasını Müdürlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.


ARAŞTIRMA İZNİ PROTOKOLÜ

ARAŞTIRMA İZNİ BAŞVURU FORMU