overlay

Araştırma İzni Başvusu

ARAŞTIRMA İZNİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Müdürlüğümüze bağlı 2. basamak sağlık tesisleri ve 112 Başhekimliğine bağlı birimlerinde gerçekleştirilmesi planlanan tez, proje, ödev ya da diğer araştırma çalışmaları için aşağıda belirtilen belgelerin ıslak imzalı olarak doldurulmak suretiyle Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvurular kişisel ya da kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilebilir.


Araştırmanın bitiminde çalışma raporunun bir nüshası kitapçık halinde İl Sağlık Müdürlüğü ilgili birime teslim edilecektir. Araştırma Başvuru Formu.docx

Form 1 Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Araştırma Ön İzin Belgesi.docx
Form 2 Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Araştırma Başvuru Belgesi Kontrol Formu.docx
Form 3 EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSYON PROTOKOLÜ.docx