Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Sınav Duyurusu (2018-3)
05 Ekim 2018

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 Sayılı Kanun’la değişik 55. Maddesine dayanılarak “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, İlimiz sağlık tesislerinde görev yapan aday memurların adaylık eğitimleri (temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim) Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu “eğitimlere yeterli gün/sayıda katılım sağlayan ve derslerini tamamlayan aday memurlara mezkûr yönetmelik hükümleri doğrultusunda 11 Ekim 2018 tarihi Perşembe günü  saat 14:30 da Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ( C Yerleşkesi ) Yemekhanesinde yazılı "Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Sınavı" gerçekleştirilecektir.

İlgililere duyurulur.


Temel Eğitim Sınavı.pdf

Hazırlayıcı Eğitim Sınavı.pdf