2018 Yılı İl İçi Yer Değişikliği Kura Duyurusu
26 Ekim 2018

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İl İçi Naklen Atama İlanı

İLAN METNİ

1-) Edirne İl Sağlık Müdürlüğü İl İçi Naklen Atama Duyurusu www.edirne.ism.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

2-) İl İçi Tayin Başvuruları başlamış olup 31/10/2018 Salı günü saat 17:00’de sona erecektir. Dönem tayinine başvuracak olan personel İl İçi Nakil Talep Formunu eksiksiz doldurup imzalayacak ve kurum amirine onaylatacaktır. Başvurular kurumunun üst yazısı ile İl Sağlık Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine göndereceklerdir. 26 Ekim 2018 tarihinden önce ve son başvuru tarihi olan 31 Ekim 2018 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İl Sağlık Müdürlüğüne doğrudan başvurular (kurum amiri imzası ve üst yazısı eksik olarak) kabul edilmeyecektir.

 3-) İl İçi Naklen Tayin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A bendine göre istihdam edilen tüm personeli (Sağlık Hiz.Sınıfı- Genel İdari Hiz.Sınıfı- Yardımcı Hiz.Sınıfı) kapsamaktadır.

 4-) Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için, son müracaat tarihi olan 31/10/2018 tarihi itibariyle görev yaptığı kurumda fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

5-) İl İçi Naklen Atama ile yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirme işlemi veya atama kararını iptal ettirenlerin bir yıl boyunca İl İçi Naklen Atama başvuruları kabul edilmeyecektir.

 6-) Aday memurluğu devam eden ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum, diğer) olan personel başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-) Yerleştirme sonuçları tebligat yerine geçmek üzere www.edirne. saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. İlan edilmeyen personelin tayin işlemi yapılmamış olup, kurumlara ayrıca bir yazı gönderilmeyecektir.

8-) İl İçi Nakil Talebinde bulunan personel, en fazla 5 tercih yapabilecektir.

9-) Bulunduğu yerde tek personel olarak görev yapanların tayin talepleri ile PDC doluluk oranının % 60’ın altına düşmesi, Diyaliz, Yoğun Bakım, Ameliyathane görevlisi gibi ayrıcalıklı birim ve stratejik personel nitelikleri taşıması halinde komisyon tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır.

10-) Başvurular, sadece ilan edilen unvan ve yerlere yapılacaktır. İlan edilen unvan ve yerler dışındaki başvurular işleme alınmayacak olup sonucu hakkında bilgi verilmeyecektir.

11-) Tayin talebinde bulunan sağlık personelinin sertifikaları (yoğun bakım, diyaliz, yanık, v.s) olması ve bunları belgelendirmesi halinde bulunduğu birimdeki ihtiyacı ile atanmak istediği tesisteki ihtiyaç dikkate alınarak talebinin hizmet puanı gözetilmeden yapılabilmesine komisyon karar verecektir.

12-) Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin, tercihleri ve hizmet puanları (en yüksek hizmet puanından başlayarak) gözetilerek yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda hizmet süresi fazla olan personele öncelik verilecektir, hizmet süreleri eşit olması durumunda kura çekilecektir. Ancak talepte bulunan personelin hizmet puanı yüksek olsa bile bulunduğu yerde ihtiyaç varsa atamasının yapılıp yapılmayacağı komisyon tarafından değerlendirilecektir.

13-) İl İçi tayin talebine başvuracak aile sağlığı elemanı tayin dilekçesine ilaveten aile sağlığı elemanı görevinden istifa ettiğine dair (“tayin talebimin uygun bulunması durumunda aile sağlığı elemanı görevimden istifa etmek istiyorum ibaresini içeren”) dilekçesini ekleyecektir. Eklemeyenlerin tayin başvuruları işleme konulmayacaktır. Ataması yapılan Aile Sağlığı Personeli 1 yıl süreyle aile hekimiyle anlaşamayacaktır.

14-) İlgili atamada yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde hizmeti aksatmayacak şekilde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

15-) Müracaat şartlarını taşımayan veya yanlış beyanda bulunan personelin ataması yapılmayacak olup sehven yapılsa dahi ataması iptal edilecektir.

16-) Başvuru evrakı imzasız, onaysız olanlar, eksik evrak gönderenler ve başvuruevrakı 26 Ekim 2018 tarihinden önce ve 31 Ekim 2018 tarihinden sonra gelenlerin dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.MÜNHAL YERLER İÇİN TIKLAYINIZ


TAYİN TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

 

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İl İçi Naklen Atama İlanı

 

KURA TAKVİMİ

 

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1-

26.10.2018 Başlayış

31.10.2018 Bitiş

Münhal Yerlerin İlanı ve Başvuruların İl Sağlık Müdürlüğüne Gönderilmesi

2-

01.11.2018 Başlayış

06.11.2018 Bitiş

Başvuruların Değerlendirilmesi

3-

07.11.2018

Sonuçların Açıklanması

4-

07.11.2018 Başlayış

09.11.2018 Bitiş

İtirazların Alınması ve Değerlendirilmesi

5-

13.11.2018 Başlayış

16.11.2018 Bitiş

Sonuç /Atama

İlgililere duyurulur. 26/10/2018

İletişim: 0 284 2268245 -1538-1561