Edirne İl Sağlık Müdürlüğünün Hazırladığı Ve Trakya Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen “Etkin Yönetici Etkin Sağlık Hizmeti” Proje Eğitimleri Tamamlandı
20 Kasım 2018

            Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ar-Ge çalışmaları, tüm birim ve sağlık tesislerimizde daha etkin ve verimli hizmet üretilmesi için 2013 yılından bu yana çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalara en çok destek veren kurum olan Trakya Kalkınma Ajansının Temmuz-Ağustos dönemi Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanarak sunulan ve desteklenmeyi hak eden “Etkin Yönetici Etkin Sağlık Hizmeti”  proje sözleşmesi28.09.2018 tarihinde Tekirdağ’da Trakya Kalkınma Ajansı merkez ofisinde imzalanmıştı. Uygulama aşamasında geçilen proje çalışmalarında Edirne Merkez ilçe ve Keşan’da olmak üzere iki günlük eğitimler tamamlandı.

            İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı salonunda 12-13 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleşen eğitimin açılış konuşmasını yapan Dr. Ali Cengiz KALKAN şu sözlerle projenin önemine ve beklenen sonuçlara dair düşüncelerini iletti: “Bu gün burada Trakya Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen “Etkin Yönetici Etkin Sağlık Hizmeti” Projesi kapsamında uygulanacak iki günlük bir eğitim için toplandık. Merkeze uzak birimlerde görev yapan arkadaşlarımız için de aynı eğitimi Keşan’ da gerçekleştiriyoruz. Şu an orada da eğitim başladı.

            Tabi biz sağlık yöneticilerinin görev ve sorumlulukları gereğince bir çok alana hakim olması gerekiyor. Hukuk bilgisinden tutunda muhasebe, işletme, pazarlama, sağlık bilişim teknolojileri,  istatistik… ve  daha bir çok farklı disipline ait bilgi tecrübeye hakimiyet gerekiyor. Bu durum yönetim ekibinin yönetsel becerilerini çok önemli hale getiriyor. Bunlardan biri de doğru işlerde doğru yetenekte işgören bulmak, buna karar vermek ve kurduğumuz bu ekip içerisinde gerekli durumlarda yetki devrinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak. Aksi halde üst yöneticinin verimli çalışması, asıl işi olan stratejik planlamaları yapması, hizmetin kalitesini arttıracak tespitler yapması ve bunlara yönelik çalışmaları başlatması söz konusu olamayacaktır.”

            İl düzeyinde toplam 30 yöneticinin katılımı öngörülen proje eğitimlerine yöneticilerin ilgisi yüksek olmuştur.  Alan uzmanları Özge KORKMAZ ve Aslı Funda ERİŞKEN tarafından verilen eğitimlere Merkez ilçede 44 ve Keşan’da 15 yönetici katılım göstermiştir. Uygulamalı olarak işe alım mülakatları, görev verme ve delegasyon konularında ayrıntılı bilgi ve tecrübe aktarımının yapıldığı eğitim sonunda bireysel, kurumsal kazanımların yanı sıra nihai hedef olrak kaliteli ve etkin sağlık hizmetinin üretilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. 

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • _DSC4265.JPG
 • _DSC4275.JPG
 • _DSC4316.JPG
 • _DSC4320.JPG
 • 3.JPG
 • _DSC4372.JPG
 • 4.jpg
 • IMG_5077.JPG
 • IMG_5083.JPG