Döner Sermaye Komisyon Üyesi Görevlendirmesi
08 Ocak 2019

        Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme  Yapılmasına  Dair Yönetmelik'in 14/1 üncü maddesinde  “Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her İlde Döner Sermaye Komisyonu teşkil edilir” denilmektedir. 
       Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda İl Döner Sermaye Komisyon Üyesi olarak Pratisyen Tabip Temsilcisi, Sağlık Hizmetleri Sınıfı (Tabip Hariç- Hemşire-Ebe- Acil Tıp Teknisyeni -Sağlık Memuru) Personeli Temsilcisi, Teknik-Yardımcı veya Genel İdari Hizmetler Sınıfı Temsilcinin seçimle belirlenmesi gerekmektedir.
        Yukarıda belirtilen gruplar için temsilci olmak isteyenlerin, Adı Soyadı, Mesleği, Temsilci olmak istedikleri Meslek Grubu ve görev yerlerini belirtir dilekçe ile en geç 17/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.