Aralık Ayı Eğitim Çalışmalarımız
14 Ocak 2019

Aile Sağlığı Elamanlarına Yönelik “Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi ”Düzenlendi

        2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda birinci basamak sağlık hizmetlerinde uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili sunulan hizmetlerin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

      Bu kapsamda, 27-28 Aralık 2018 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Sosyolog Emine KÖROĞLU tarafından, aile sağlığı elemanlarına yönelik "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" düzenlenmiştir.

 • _DSC6555.JPG
 • _DSC6557.JPG

Aile Sağlığı Elamanlarına Yönelik “Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Eğitimleri ”Gerçekleştirildi

        Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından gebelerin ve 0-6 yaş arası çocukların sağlıklı gelişimlerinin izlenmesi ve gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerine müdahalenin sağlanması amacıyla Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı uygulanmaktadır. Program çerçevesinde aile sağlığı elemanlarına"Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme" eğitimi Uzm. Psikolog Çiğdem KAZANÇ GERE tarafından verilmiştir.

 • WhatsApp Image 2019-01-11 at 16.08.44.jpeg
 • WhatsApp Image 2019-01-11 at 16.08.45 (1).jpeg

Çocuğa Yönelik İhmal Ve İstismar Konusunda Farkındalık Eğitimleri

       Çocuk istismarı ile etkin mücadele faaliyetleri kapsamında; cinsel istismar mağduru çocukların örselenmesini asgariye indirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde, ilgili kurumların paydaş olduğu Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, hâlihazırda 28 ilde 31 ÇİM hizmet vermektedir.

       Aile hekimleri ve aile sağlığı elamanlarının çocuğa yönelik ihmal ve istismar konusunda farkındalığının artırılması ve Çocuk İzlem Merkezlerinin tanıtılması amacıyla Ruh Sağlığı birimimiz tarafından düzenlenen eğitimlerde Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hasan Cem AYKUTLU ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü avukatları Av.Birsen AKBULUT ve Av.Ali ALİŞAN eğitimci olarak görev almıştır. Ayrıca eğitimlerde "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet" vakalarında yapılması gerekenler ve yaşanan sıkıntılar konusunda Sosyolog Emine KÖROĞLU tarafından bilgilendirme yapılmıştır.

 • _DSC5458.JPG
 • _DSC5463.JPG
 • _DSC5475.JPG
 • _DSC5638.JPG
 • _DSC5641.JPG
 • _DSC5647.JPG
 • _DSC5669.JPG