Uluslararası Öğrencilere Temel İlkyardım Eğitimi
16 Ocak 2019


“Toplumların gelişmişliğini belirten göstergelerden biri de bireylerdeki sağlık bilinç düzeyidir. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü olarak asli görevlerimizi ifa etmekle birlikte halkımızın sağlık ile ilgili konularda doğru bilgi sahibi olmasını tesis etmek için çalışmalarımız sürmektedir.

Ülkemizde ev kazaları, trafik kazaları ve doğal afetler gibi öngörülemeyen ani kazaların sıklıkla meydana geldiği düşünüldüğünde; hayat kurtarmaya ya da olası tehlikeleri en aza indirgemeye yönelik ilkyardım eğitiminin geniş kitleler tarafından bilinmesi önem kazanmaktadır.

Halkımıza ilkyardım bilinci ve uygulama yeteneği kazandırılması kapsamında, Uluslararası Öğrenci Derneği topluluğu kapsamındaki Trakya Üniversitesi öğrencilerine Temel İlkyardım Eğitimi düzenlenmiş olup, toplam 102 öğrenci eğitimi başarı ile tamamlamışlardır. 2013 yılından bu yana Edirne İl Sağlık Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezince toplam 2060 kursiyere Temel İlkyardım Eğitimi verilerek sertifikalandırmıştır.

 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 1.JPG