LOJMAN TAHSİS DUYURUSU
29 Ocak 2019

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 21.09.2012 tarih ve 21492 sayılı 2012/35 Genelgesi gereği, Sağlık Müdürlüğü Makamının 16.02.2018 tarih ve E-3499 sayılı Olurları ile oluşturulan Edirne Sağlık Müdürlüğü 2019 Yılı Lojman Tahsis Komisyonu 25.01.2019 tarihinde saat 10:00’da İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Cengiz KALKAN başkanlığında toplanmış Mülkiyeti Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğüne ait olan Kutlutaş Hudut Sahilleri Lojmanları Daire 4 ve 7’in lojmanlar boşalmış olup 30./01.2019 -11/.02.2019 tarihleri arasında ilana çıkarılmasına ve ilan doğrultusunda 12/02/2019 tarihinde müracaatların değerlendirilerek tahsis edilmesine karar verilmiştir
Yukarıda belirtilen lojman tahsisinden yararlanmak isteyen personelin Dilekçesi ve Lojman Talep Beyannamesi doldurularak Müdürlüğümüze 11/02/2019 tarihine kadar gönderilmesi hususunda;

İlgilenenlere duyurulur.

H.Muhsin KAYNAR
Başkan V.