Minik Öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı Farkındalığı
11 Şubat 2019

112 Acil Çağrı Hattı, hayati tehlike oluşturan durumlarda aranması gereken önemli bir hattır ve gereksiz meşgul edilmesi durumunda gerçek acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hastalara geç kalınabilmektedir. Aynı şekilde, trafikte geçiş önceliği bulunan ambulanslara diğer sürücüler tarafından yol verilmemesi halinde hastaya ulaşım süresi uzamaktadır. Bu durumda maalesef ambulansta bulunan hastanın tıbbi durumu mevcut halinden daha kötüye gidebilmekte, yapılması olası tıbbi girişimler gecikmekte ve geri dönüşü olmayan zararlar görülebilmektedir.

Bakanlığımızca “112 Acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi” konularında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla “YAŞAMA YOL VER!” sloganı ile medya kampanyası yürütülmektedir.

Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik başlatılan Minik 112 uygulaması, 2015 yılından 2017 yılına kadarilk ve ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrencilere sınıf ayırt etmeksizin uygulanmıştır. 2018 yılı itibari ile Minik 112 uygulamasına sadece ilkokul 3. Sınıf düzeyinde devamedilmesine karar verilmiş ve böylece ilkokula devam eden her bireyin bu eğitimi alması amaçlanmıştır. 

Söz konusu kampanya kapsamında, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2018 yılı içerisinde Edirne ili merkez ve ilçelerinde toplam 97 ilkokulda 4150 öğrenciye ulaşılmıştır.2019 yılı kampanya başlamış olup; bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir. Bu eğitimler ile 112 Acil Servis çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın arttırılması, gerekli hassasiyetin oluşturulması amaçlanmıştır.

  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg