Lojman Tahsisi Web Duyurusu
26 Şubat 2019

    Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 21.09.2012 tarih ve 21492 sayılı 2012/35 Genelgesi gereği, Sağlık Müdürlüğü Makamının 25.01.2018 tarih ve E-3499 sayılı Olurları ile oluşturulan Edirne Sağlık Müdürlüğü 2018 Yılı Lojman Tahsis Komisyonu 25.01.2019 tarihinde saat 10:00’da İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Cengiz KALKAN başkanlığında toplanmış Mülkiyeti Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğüne ait olan Kutlutaş Hudut Sahilleri Lojmanları Daire 1 ve 2’in lojmanlar boşalmış olup 25./02.2019 -08/.03.2019 tarihleri arasında ilana çıkarılmasına ve ilan doğrultusunda müracaatların değerlendirilerek tahsis edilmesine karar verilmiştir

     Yukarıda belirtilen lojman tahsisinden yararlanmak isteyen personelin Dilekçesi ve Lojman Talep Beyannamesi doldurularak Müdürlüğümüze 08/03/2019 tarihine kadar gönderilmesi hususunda;

     İlgilenenlere duyurulur.