İntiharı Önleme Eğitimleri
05 Mart 2019

Bakanlığımız Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planında  “İntiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması ve intiharın azaltılması” hedefleri de yer almaktadır. İntihar önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir. Bu amaçla 20.02.2019 - 21.02.2019 tarihinde Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Personeli ve Komuta Kontrol Merkezi PersonelineRuh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Mustafa Bayraktutan, tarafından "İntiharı Önleme" konusunda eğitim verilmiştir.            

  • 20190220_140616.jpg
  • 20190220_14.jpg
  • 20190220_140550_Burst03.jpg