Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı Toplantısı Yapıldı
07 Mart 2019

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı toplantısı yapılmıştır. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ali Cengiz KALKAN başkanlığında düzenlenen toplantıya, Edirne Belediye Başkanlığı, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türk Kızılay Bölge Kan Merkezi yetkilileri ile İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Kamil Sani ÖNGÖREN, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma HEVES YILMAZ, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yrd. Op. Dr. Eyüp KAHYA, Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yrd. Muhsin KAYNAR ve ilimizde hizmet sunan özel ve kamu tüm hastanelerin yöneticileri katılmıştır.

Söz konusu toplantıda; İl Afet Müdahale Sistemi içinde yer alan ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, diğer hizmet grupları ile olan ilişkilerini, afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale süreçlerini ve afet ve acil durum anında etkin koordinasyon için gerekli olan hizmet grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesinin mevcut durumunu ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunmak,  görev alacak kamu kurum kuruluş ve ilgili STK ve özel sektör sorumluluklarını belirlemek, kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak, zamanında hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmak yönünde karalar alınmıştır.

  • 1 (Özel).JPG
  • 2 (Özel).JPG
  • 3 (Özel).JPG
  • 4 (Özel).JPG
  • 5 (Özel).JPG
  • 6 (Özel).JPG