Resmi Yazışma Kurallarında Usul ve Esasları Eğitimi
01 Nisan 2019

Müdürlüğümüz “2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı” kapsamında iki oturum şeklinde Uzman Rıdvan GENÇ tarafından "Resmi Yazışma Kurallarında Usul ve Esaslar, Dosyalama Teknikleri ve ÇKYS" eğitimi verildi.

Resmi yazışmalara ilişkin bilgi, belge veya doküman alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimde antet, sayı, tarih, konu kısmının yazılması, hitap başlığı ve adresin gösterilmesi, ast üst ilişkisi bakımından arz ve rica kuralları, ıslak imza ve e imza, yetki devri ve vekaleten atılan imzalar, makam olurlarının şekli ve vekaleten atılan imzalar, eklerin gösterilme şekli, dağıtımlı yazılar, yazışmalarda cevaplama süresi gibi konular hakkında personele bilgi verildi. 

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG