Sürekli İşçi İstihdamı Sınav Sonuç Duyurusu
05 Nisan 2019

            Bakanlığımız taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında sürekli işçi alımı ilanı sonucunda, belirlenen adayların sözlü sınav sonuç listesi yayınlanmıştır.

            Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31/12/2018 tarih ve E.553 sayılı emirleri doğrultusunda, yapılan sözlü sınav başarı puanının eşitliği halindesırasıyla, yaşı büyükolana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenerek listeler hazırlanmıştır.

            Asıl olarak kazanan adaylar Ek/8 de belirtilen atamaya esas belgeleri hazırlayarak 11-15 Nisan 2019 tarihi arasında mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

         ''Sınav sonucunda, adayların ASİL LİSTEDE yer almaları atamalarının yapılacağı anlamına gelmemektedir. ASİL LİSTEDE yer alan adayların atama işlemleri; süresinde teslim edecekleri atamaya esas belgelerinin yeterli olması ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlanmasının olumlu sonuçlanmasından sonra gerçekleştirilecektir.''

           

          Sınav sonucuna İtirazlar 3-5 Nisan 2019 tarihleri arasında sınav kuruluna sunulmak üzere Müdürlüğümüze şahsen yapılması gerekmektedir. İtiraz sonucu kesinleşen listeler 10/04/2019 tarihinde Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacaktır.

            Not: İtirazlar Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Ek hizmet binasına (Şükrüpaşa Mah. Atatürk Cad. No:2 Merkez EDİRNE/Eski SSK Hastane Binası) yapılmaktadır.

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


AMBULANS SÜRÜCÜSÜ.pdf
BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME ELEMANI.pdf
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ SERVİS DESTEK ELEMANI.pdf
ELEKTRİKÇİ(GENEL).pdf
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ).pdf
HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ.pdf
KLİNİK DESTEK ELEMANI(HASTANE).pdf
SÖZLÜ SINAVA ÖNCELİKLİ ALINACAK SÜREKLİ İŞÇİ.pdf
ŞOFÖR.pdf
VERİ GİRİŞİ KONTROL İŞLETMENİ.pdf
EK-8 ATAMAYA ESAS BELGELER.pdf


AÇIKTAN ATAMA BAŞVURU FORMU.docx
MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ.pdf