İntiharı Önleme Konusundaki Farkındalık Çalışmaları Kapsamında Basın Mensuplarımıza Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
26 Nisan 2019

Bakanlığımız Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planında “İntiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması ve intiharın azaltılması” hedefleri yer almaktadır. İntihar önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle yapılacak çalışmalar büyük önem arz etmektedir.

İlimizde bu konuda yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında; intihar haberlerine basında doğru şekilde yer verilmesinin sağlanması amacıyla ve İntiharı Önleme İl Kurulu kararı gereğince basın mensuplarına ve Edirne İletişim İl Müdürlüğü personeline yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Selma HEVES YILMAZ’ın açılış konuşmalarıyla başlayan bilgilendirme toplantısı, Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesinde görevli Psikiyatri Uzmanı Dr.Özer KARABAŞ’ın “İntiharı Önleme ve Medyanın İntihar Haberleri Konusundaki Sorumluluğu” konulu sunumuyla devam etmiştir. Toplantı sunumun arkasından soru cevap bölümüyle sona ermiştir.

  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 5.jpeg