Edirne İl Sağlık Müdürlüğü İl İçi Naklen Atama İlanı
30 Nisan 2019

              1-) Edirne İl Sağlık Müdürlüğü İl İçi Naklen Atama Duyurusu www.edirne.ism.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

 

2-) İl İçi Tayin Başvuruları başlamış olup 03/05/2019 Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir. Dönem tayinine başvuracak olan personel İl İçi Nakil Talep Formunu eksiksiz doldurup imzalayacak ve kurum amirine onaylatacaktır. Başvurular kurumunun üst yazısı ile İl Sağlık Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine göndereceklerdir. 30 Nisan 2019 tarihinden önce ve son başvuru tarihi olan 03 Mayıs 2019 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İl Sağlık Müdürlüğüne doğrudan başvurular (kurum amiri imzası ve üst yazısı eksik olarak) kabul edilmeyecektir.

 

            3-) İl İçi Naklen Tayin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A bendine göre istihdam edilen tüm personeli (Sağlık Hiz.Sınıfı- Diğer Sağlık Hiz.Sınıfı) kapsamaktadır.

 

            4-) Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için, son müracaat tarihi olan 03/05/2019 tarihi itibariyle görev yaptığı kurumda fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

 

5-) İl İçi Naklen Atama ile yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirme işlemi veya atama kararını iptal ettirenlerin bir yıl boyunca İl İçi Naklen Atama başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

            6-) Aday memurluğu devam eden ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum, diğer) olan personel başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

7-) Yerleştirme sonuçları tebligat yerine geçmek üzere www.edirne. saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. İlan edilmeyen personelin tayin işlemi yapılmamış olup, kurumlara ayrıca bir yazı gönderilmeyecektir.

 

8-) İl İçi Nakil Talebinde bulunan personel, en fazla 5 tercih yapabilecektir.

 

9-) Bulunduğu yerde tek personel olarak görev yapanların tayin talepleri ile PDC doluluk oranının Tabip için % 60’ın, sağlık personeli  1.Basamak için %70’in ,2.Basamak için de %85’in altına düşmesi, Diyaliz, Yoğun Bakım, Ameliyathane görevlisi gibi ayrıcalıklı birim ve stratejik personel nitelikleri taşıması halinde komisyon tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. Sağlık teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım (% 80) ve Sağlık Teknisyeni /İlk ve Acil Yardım (%50) kadroları için halen çalıştıkları birimlerde doluluk oranı göz önünde bulundurulacaktır.

 

10-) Başvurular, sadece ilan edilen unvan ve yerlere yapılacaktır. İlan edilen unvan ve yerler dışındaki başvurular işleme alınmayacak olup sonucu hakkında bilgi verilmeyecektir.

 

11-) Tayin talebinde bulunan sağlık personelinin sertifikaları (yoğun bakım, diyaliz, yanık, v.s) olması ve bunları belgelendirmesi halinde bulunduğu birimdeki ihtiyacı ile atanmak istediği tesisteki ihtiyaç dikkate alınarak talebinin hizmet puanı gözetilmeden yapılabilmesine komisyon karar verecektir.

 

12-) Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin, tercihleri ve hizmet puanları (en yüksek hizmet puanından başlayarak) gözetilerek yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda hizmet süresi fazla olan personele öncelik verilecektir, hizmet süreleri eşit olması durumunda kura çekilecektir. Ancak talepte bulunan personelin hizmet puanı yüksek olsa bile bulunduğu yerde ihtiyaç varsa atamasının yapılıp yapılmayacağı komisyon tarafından değerlendirilecektir.

 

13-) İl İçi tayin talebine başvuracak aile sağlığı elemanı tayin dilekçesine ilaveten aile sağlığı elemanı görevinden istifa ettiğine dair (“tayin talebimin uygun bulunması durumunda aile sağlığı elemanı görevimden istifa etmek istiyorum ibaresini içeren”) dilekçesini ekleyecektir. Eklemeyenlerin tayin başvuruları işleme konulmayacaktır. Ataması yapılan Aile Sağlığı Personeli 1 yıl süreyle aile hekimiyle anlaşamayacaktır.

14-) İlgili atamada yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde hizmeti aksatmayacak şekilde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

 

15-) Müracaat şartlarını taşımayan veya yanlış beyanda bulunan personelin ataması yapılmayacak olup sehven yapılsa dahi ataması iptal edilecektir.

16-) Başvuru evrakı imzasız,üst yazısız, kurum amiri onayı olmayan, eksik evrak gönderenler ve başvuruevrakı 30 Nisan 2019 tarihinden önce ve 03 Mayıs 2019 tarihinden sonra gelenlerin dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

KURA TAKVİMİ

 

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1-

30.04.2019 Başlayış

03.05.2019 Bitiş

Münhal Yerlerin İlanı ve Başvuruların İl Sağlık Müdürlüğüne Gönderilmesi

2-

06.05.2019 Başlayış

09.05.2019 Bitiş

Başvuruların Değerlendirilmesi

3-

10.05.2019

Sonuçların Açıklanması

4-

10.05.2019 Başlayış

15.05.2019 Bitiş

İtirazların Alınması ve Değerlendirilmesi

5-

17.05.2019 Başlayış

31.05.2019 Bitiş

Sonuç /Atama

                                                                      


MÜNHAL YERLER.xlsx

İlgililere duyurulur. 30/04/2019
           
 İletişim: 0 284 2268245 -1538-1561