“Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı” Başlatıldı
08 Mayıs 2019

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı dâhilinde Bakanlığımızca; Otizmde erken tanı, tedavi ve müdahale zincirinin kurulması amacıyla, “Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı” başlatılmıştır.

Programın amacı; bireylerin doğduğu andan itibaren izlemlerinin yapılabildiği aile sağlığı merkezlerinde, Otizm riski bulunan olguları erken dönemde tespit etmek ve tanı, tedavi ve rehabilitasyon zincirinin kurulmasını sağlamaktır. Aile hekimliği nüfusuna kayıtlı 18-36 ay arasındaki tüm çocukların Otizm risk faktörleri bakımından değerlendirilmesini ve riskli olguların yönlendirilmesi ve takiplerini kapsar.

Tarama ve takip zincirini oluşturacak olan aile hekimlerimize, aile sağlığı çalışanlarımıza ve ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerindeki sorumlularımıza yönelik Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesinde görevli Çocuk ve Erken Ruh Sağlığı Uzmanı Dr.Hasan Cem AYKUTLU tarafından eğitim verilmiş ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi tarafından program tanıtımı yapılmıştır. 


  • 1.jpg
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.jpeg