2019 Yılı Sağlık Personeli Ve Yardımcı Sağlık Personeli Harici Personelin Haziran Temmuz Dönem Tayini İlan Metni
21 Haziran 2019

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü emrine dönem tayini ile atanmak isteyen Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Harici personel için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesinin Kurum İçi Yer Değişikliği başlıklı 7. Maddesi gereğince Haziran-Temmuz Dönemi  yer değişiklikleri yapılacaktır.

1- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesinin Kurum İçi Yer Değişikliği Başlıklı 7. Maddesi gereğince Haziran Temmuz Dönem tayini için 17.06.2019 - 17.07.2019 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce müracaatlar kabul edilecektir.

2- Müdürlüğümüzce (www.edirneism.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek kadrolara atanmak isteyen personelin, ekte yer alan Atama Nakil Formu, Hizmet Belgesi (Yetkili Makamlardan alınmış imzalı ve mühürlü), Sicil Özeti (Yetkili Makamlardan alınmış imzalı ve mühürlü), kadrolu kurumundan aldığı adli veya idari soruşturmasının bulunup bulunmadığını bildirir yazı, muvafakat vermeye yetkili amirce imzalanmış muvafakat yazısı ile (fax ve fotokopi kabul edilmeyecek olup, asıl evraklar olması gereklidir.) Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cami Sok. No:17 İl Sağlık Müdürlüğü Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Müdürlüğümüze müracaat tarihleri içerisinde kargo, APS veya elden başvuru yapması gerekmektedir.

3- Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine 23.07.2018 tarihinden sonra kayda giren başvurular dikkate alınmayacaktır. Müracaat tarihleri arasında postalama işlemleri vb. gibi nedenlerle Müdürlüğümüze ulaşmayan başvuruların sorumluluğu başvuru sahibine aittir.

4- İlan edilen münhal kadrolar dışındaki birimlere yapılan başvurular ile Edirne ili dışındaki kadrolara yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- İller arası atama ve yer değişikliği işleminde münhal kadrodan fazla başvuru olması durumunda atama işlemine hizmet süresi en yüksek olan personelden başlanılacaktır.

6- Hizmet sürelerinin eşit olması halinde kurum kayıtlarına giriş önceliğine bakılarak iller arası atama ve yer değişikliği işlemi yapılacaktır.

7- Personel iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olması ve asaletinin tasdik edilmiş olması şartı ile (aday memurluğu devam eden personel kabul edilmeyecektir) başvuruları kabul  edilecektir.

8- Son başvuru tarihi itibariyle herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan veya herhangi bir nedenle ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

9- Başvuru belgeleri eksik olanların ve şartları taşımayanların atama işlemleri yapılmayacak olup, ataması sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

10- Başvuru sonuçları ve ataması yapılan personelin durumları resmi internet adresimizden ilan edilecek ve ayrıca atananların atama kararları ile ataması uygun görülmeyen personelin durumları hakkında kadrosunun bulunduğu kurumlara bilgi verilecektir.

11- Atama işlemleri ÇKYS üzerinden bakanlığımıza kadro talebi oluşturulacağı için 29.07.2019 tarihine kadar tamamlanacak olup, ataması yapılan personelin atama tarihi itibariyle en geç 1 (bir) ay içerisinde ayrılışlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Mazeretleri nedeniyle ( rapor vb.) ayrılışını ileriki bir tarihte gerçekleştirecek olan personelin mazeret durumunu dilekçe ve belgeleri ile birlikte Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yasal süre içerisinde ayrılışlarını yapmayan personelin ataması iptal edilecektir.

 

TARİH

AÇIKLAMA

17 Haziran 2019

Başvuruların başlaması

18 Temmuz 2019

Başvuruların bitişi

23 Temmuz 2019

Başvuru evrakları son geliş tarihi

29 Temmuz 2019

Sonuçların açıklanması

 

MÜNHAL YERLER İÇİN TIKLAYINIZ