İntiharı Önleme İl Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
06 Ağustos 2019

Bakanlığımız Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planında  “İntiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması ve intiharın azaltılması” hedefleri de yer almaktadır. İntihar önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir. Bu amaçla ilimizde intiharı önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla İntiharı Önleme İl Kurulu teşkil edilmiştir.

İntiharı Önleme İl Kurulu toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda; ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binasındaki toplantı salonunda 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilmiştir.

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG