overlay

Lojman Başvurusu

            Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 21.09.2012 tarih ve 21492 sayılı 2012/35 Genelgesi gereği, Sağlık Müdürlüğü Makamının 25.01.2019 tarih ve E-1936 sayılı Olurları ile oluşturulan Edirne Sağlık Müdürlüğü Konut Tahsis Komisyonu 26.08.2019 tarihinde saat 10:00’da Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Yunus YİĞİT  başkanlığında toplanmış olup Mülkiyeti Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğüne ait olan Kutlutaş Hudut Sahilleri Lojmanları Daire 2   boşalmış olup 27.08.2019 -05.09.2019 tarihleri arasında ilana çıkarılmasına ve ilan doğrultusunda müracaatların değerlendirilerek tahsis edilmesine karar verilmiştir
Lojman tahsisinden yararlanmak isteyen personelin ilgili lojmanın durumuna bakıp Dilekçesi ve Lojman Talep Beyannamesi doldurularak Müdürlüğümüze 05/09/2019 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Lojman Başvuru Talep Beyannamesi