overlay

Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemi Hakkında Duyuru (2019/07)

İlimizde hizmet veren tüm kamu personeli hekimlere ilanen duyurulur.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'ne göre 18/10/2019 Cuma günü saat 16:00'da Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Dr.Gülden YÖRÜTEN Toplantı Salonunda ek yerleştirme toplantısı yapılacaktır. Başvurular 16/10/2019 günü mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimince alınacaktır. Boş pozisyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ASM ADI

AHB NO

GRUBU

BOŞALMA SEBEBİ

BİNANIN MÜLKİYET DURUMU

NÜFUS

GEZİCİ

UZUNKÖPRÜ ÇÖPKÖY ASM

22.09.017

B

HEKİMİN  BİRİMDEN İSTİFA ETMESİ

KAMU

2.193

1.278

KEŞAN 7 NOLU ASM

22.05.029

E

YENİ BİRİM

ÖZEL

0

YOK

KEŞAN 9 NOLU ASM

22.05.025

E

YENİ BİRİM

KAMU

0

YOK

KEŞAN 9 NOLU ASM

22.05.026

E

YENİ BİRİM

KAMU

0

YOK

KEŞAN ERİKLİ ASM

22.05.027

E

YENİ BİRİM

KAMU

0

YOK

KEŞAN ERİKLİ ASM

22.05.028

E

YENİ BİRİM

KAMU

0

YOK

1. Müracaatta bulunacak aile hekimi dışındaki tüm kamu personeli hekimlerin 16/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar kurumlarından muvafakat belgelerini almaları gerekmektedir.

2. Yerleştirme işlemi için müracaat edecek olan kamu personeli hekimlerin müracaat belgelerini şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3. Müracaat Formları Müdürlüğümüz web sayfasında mevcuttur.

4.  Hizmet puanına itirazı olan hekimlerin tercih alımına kadar hizmet puanları güncellenmediği takdirde tercih sıralamasında mevcut hizmet puanları kullanılacaktır.

5. Müracaat edecek hekimler Sağlık Bakanlığı web sayfasından detaylı hizmet puanlarını gösterir sayfayı yazdırarak dilekçelerine eklemeleri gereklidir.

6. Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

7. İlanda belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

8. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 05/11/2012 tarih ve 929 sayılı  “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu yazısının 5. Maddesinde “(Değişik madde: 23/09/2013 tarihli ve 104296 sayılı yazı) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dâhil), sadece kadrolarınınbulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

9. Tercihte bulunacak hekimlerin tercih alımının yapılacağı tarih ve saatte bizzat salonda bulunmaları gerekmektedir.

10. Yerleştirme işlemine dahil edilen ve yerleştirilen personelin müracaat şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılırsa başlayışları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

11.  Yeni birimlere yerleşen hekimler 01/11/2019 tarihi itibariyle yeni görev yerlerinde başlayacaklardır.

müracaat formu aile hekimi (1).doc

müracaat formu dr kişisel bilgiler.doc
müracaat formu öncelik.doc

müracaat formu hekim (2).doc
2019_07 Aile Hekimli_Ustyazi_a9df3ea4-12ae-4030-a4df-6500332235d0.pdf