İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi.
16 Ekim 2019

Müdürlüğümüz Eğitim Birimi koordinasyonunda çalışanlarımıza 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen ''Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verildi. Müdürlüğümüze bağlı Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Eğitim salonunda 23 Eylül 2019 – 04 Ekim 2019 tarihleri arasında dört grup halinde gerçekleştirilen eğitim programına Müdürlüğümüz, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Havsa Toplum Sağlığı Merkezi, Süloğlu İlçe Devlet Hastanesi ve Lalapaşa İlçe Devlet Hastanesinde görevli tüm personel dahil edildi.

On altı saatlik eğitim modülü şeklinde düzenlenen eğitimler, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hatice GÜL ile A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Elif YÜKSEL AÇIKGÖZ tarafından verildi.

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, fiziksel risk etmenleri, biyolojik risk etmenleri, güvenlik ve sağlık işaretleri, İSG genel kuralları ve güvenlik kültürü gibi konularda bilgilerin aktarıldığı eğitim programı sonunda değerlendirme sınavı düzenlendi.

Değerlendirme sınavında başarılı olan personele “Katılım Belgesi” düzenlendi.


  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 5.jpeg
  • 6.jpeg
  • 7.jpeg
  • 8.jpeg
  • 9.jpeg
  • 10.jpeg