Hasta Hakları Günü Kapsamında Eğitimler
28 Ekim 2019

Hasta Hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’ da yapılan 34. Dünya Tabipler Genel Kurulun’ da yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayı’ nda (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir. Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır. Ülkemizde, 1998 yılında “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

Günün önemine binaen; “Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü” tarafından üniversite ve Halk Eğitim Merkezlerinde Hasta Hakları Birim Sorumlularınca bilgilendirme eğitimleri yapılmıştır.

Yine hasta hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla; “Hasta Hakları Birim Sorumluları” tarafından sağlık hizmeti sunucusunda yatan hastalar ile ayaktan sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarına hasta hakları ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılmış; sağlık çalışanlarına yönelik hasta hakları konusunda eğitim verilmiştir.

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG
 • 10.JPG
 • 11.jpeg
 • 12.jpeg
 • 13.jpeg
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG