112 Ambulans Sistemi 25. Kuruluş Yıl Dönümü Resim Yarışması
02 Aralık 2019

112 Ambulans Sistemi 25. Kuruluş Yıl Dönümü Resim Yarışması”

Yarışmanın Amacı: Çocukların gözünden acil sağlık hizmetleri.

Hedef Kitle Yaş Grubu: İlkokul-Ortaokul

Yarışmanın Konusu: “112, ambulans ve acil sağlık hizmetleri

Genel Katılım Şartları:

 1. Yarışmaya Edirne Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilir.
 2. Hastanede yatan çocuk hastalar katılabilir.
 3. Katılan eserin daha önce basılmamış ve herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir.
 4. Her katılımcı yalnız bir eser ile yarışmaya katılabilir.
 5. Yarışma için hazırlanan eserler:
  • Resim tekniği ve malzemeler serbesttir
  • Yarışmaya kabul edilecek resimlerin boyutu 35x40 santimetre ebatlarında ve paspartulu olmalıdır. Daha büyük boyutta eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Eserin sağ alt köşesine kişinin rumuzu yazılacaktır.(Beş harften oluşturulmalıdır)
 7. Eserden ayrı olarak A4 ebadında kağıda eser sahibinin adı soyadı, eserde yer alan rumuzu, yaşı, okulunun adı, sınıfı, numarası,  ev adresi, e-posta adresi ve telefon numarası bilgileri yazılarak sayfanın altına “Yarışma şartnamesinde yer alan tüm hususları okudum ve kabul ediyorum.” Cümlesi yazılarak çocuk ve velisi tarafından imzalanacaktır. Bu imzalı belge zarf içerisinde eser ile birlikte aşağıdaki adrese gönderilecek ya da elden teslim edilecektir. İmzasız teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. Son olarak, yarışmacılar, eserlerini ve kişisel bilgilerini içeren belgeleri zarfa yerleştirerek, 27 Kasım2019 tarihinden itibaren 02 Aralık 2019 tarihi saat: 17.00’ ye kadar Edirne İl Sağlık Müdürlüğüne elden ya da kargo yolu ile aşağıdaki adrese teslim edileceklerdir.

  Başvuru Adresi:

  112 ambulans sistemi 25. kuruluş yıl dönümü resim yarışması”

  Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

  Şükrüpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 10-12 Merkez/EDİRNE (eski ssk hastanesi)

  İrtibat için;  Esin UZUN-Suzan SÖZ                      0284 214 90 10 -1294

 9. Posta ya da kargoda meydana gelen gecikme, hasar ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.
 10. İNTERNET yoluyla yapılan teslimatlar geçersizdir.
 11. Yarışmada ilk üç dereceye girenlere satranç takımı ile birlikte 1. olan eser sahibine 1.lik plaketi, 2. olan eser sahibine 2.lik lik plaketi ve 3. olan eser sahibine 3.lük lik plaketi ödül olarak takdim edilecektir.
 12.  Eserler Edirne İl Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nce oluşturulacak en az 5 kişilik “Komisyon” tarafından değerlendirilecektir.
 13. Yarışmada ödül alan eserler kurum tarafından hazırlanacak broşür, web sayfası, kitap ve dergilerde tanıtım amaçlı olarak kullanılabilir.
 14.  Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül geri alınır.
 15.  Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.
 16. Yarışma sonucu; Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ve Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün WEB sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

İlk 3 dereceye giren yarışmacılar 01-07 Aralık da düzenlenecek tören ile açıklanarak ödülleri takdim edilecektir. İlk 30’a giren resimler etkinlik alanında katılımcılara sunulacaktır.

Yarışma takvimi

 • Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 27 Kasım 2019
 • Son başvuru Tarihi: : 01 Aralık 2019
 • Değerlendirme Tarihi: 02 Aralık 2019
 • Sonuçların Açıklanması: 03 Aralık 2019

Telif (Kullanım)Hakları:

 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme hakkı kazanan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir  ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme,22’inci maddesinde tanımlanan çoğaltma,23’üncü maddesinde tanımlanan yayma,214’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait olacaktır.
 • Edirne İl Sağlık Müdürlüğü bu haklar çerçevesinde süresiz olarak, ulusal veya uluslar arası alanlarda Türkçe veya tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde kullanabilecektir.
 • Ödül ve sergileme hakkı kazanan eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, ödül ve sergileme alan eserler için verilen ödüllerden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne isim altında olursa olsun Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü, ödül ve sergileme hakkı kazanan eserler dışındakileri de kullanabilir, bu eser sahipleri de hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını, bundan sonra da olmayacağını kabul etmiş sayılır.
 • Edirne İl Sağlık Müdürlüğü eserin başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında izin vermez.
 • Eser sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Resmin içeriğinden, eserde yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden yarışmacı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen yarışmacı hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici olarak Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı eserini gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerine ödül töreni düzenlenerek verilecek olup, hak sahibinin ödül törenine katılmaması durumunda ödül, sonuç bildirim tarihinden itibaren 6 ay sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ve komisyon kararı geçerlidir.