Aday Memurluk Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim Duyuru
11 Aralık 2019

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 Sayılı Kanunla değişik 55. Maddesine dayanılarak “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, İlimiz sağlık tesislerinde görev yapan aday memurların adaylık eğitimleri (Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim) Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu eğitimlere “YETERLİ KATILIM” sağlayan aday memurlara mezkûr yönetmelik hükümleri doğrultusunda 18 Aralık 2019 tarihinde Çarşamba günü  saat 14.00 da İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Eski Selimiye Ünitesi) Yemekhanesinde yazılı "Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Sınavı" (2019/4) gerçekleştirilecektir.

İlgililere duyurulur.

Bilgi için:

Koordinatör:

Bahtışen MUTLU

0284 214 90 10 / 1247

Koordinatör Yard:

Havva ÇALIŞKAN

0284 214 90 10 / 1247

Liste (10.12.219).xlsx