Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı İl Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
02 Ocak 2020

            Sağlıklı Yaşlanma İl Kurulu toplantısı 30.12.2019 Pazartesi günü saat 16.00’da Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Gülden Yörüten Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programının il düzeyinde uygulanması, buna ilişkin aktivitelerin yerine getirilmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan il kurulu toplantısına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Selma HEVES YILMAZ, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD Başkanı Prof.Dr.Hamdi Nezih DAĞDEVİREN, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.Onur ÇAKAR, Şube Müdürü Yıldıray ÇETİNTAŞ, Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesinden Spor Hekimliği Uzmanı Uz.Dr.Fatma Ebru AĞIRDEMİR ve Edirne Aile Hekimleri Derneği Başkanı Uz.Dr.Mehtap BÜYÜK ATEŞ katılmışlardır. Toplantı, Uz.Dr.Can Behzat DEMİRKAN’ın sunumunun ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak kararların imza altına alınmasıyla sona ermiştir.  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG