Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
14 Ocak 2020

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) İl Koordinasyon Kurulu toplantısı 14 Ocak 2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Selma HEVES YILMAZ’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı Şube Müdürü Yıldıray ÇETİNTAŞ’ın gündem sunumu ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uz.Dr.Mustafa BAYRAKTUTAN’ın TRSM çalışmalarıyla ilgili sunumu ile devam etmiştir. Toplantıda, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mehmet Erdal VARDAR tarafından 3.basamakta bu konuda yürütülen çalışmalara ilişkin kısa bir bilgilendirme yapılmış ve karşılıklı işbirliği konuları değerlendirilmiştir. Kurul üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinin ardından kararların imza altına alınmasıyla toplantı sona ermiştir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, bölgesindeki ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ile duygudurum bozuklukları) ve ailelerin bilgilendirildiği, hastanın ayaktan tedavisinin yapıldığı ve takip edildiği; rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup veya bireysel terapi gibi yöntemler kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını hedefleyen, psikiyatri klinikleri ile ilişki içinde çalışan birimler olarak planlanmıştır. Toplum ruh sağlığı merkezleri, hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi açısından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyetlerini yürütmekte olup; bu amaçla düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı İl Koordinasyon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmektedir.

  

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG
  • 6.JPG
  • 7.JPG