Lojman Başvuru
29 Ocak 2020

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 21.09.2012 tarih ve 21492 sayılı 2012/35 Genelgesi gereği, Sağlık Müdürlüğü Makamının 08.01.2020 tarih ve E-319 sayılı Olurları ile oluşturulan Edirne Sağlık Müdürlüğü Konut Tahsis Komisyonu 12.09.2019 tarihinde saat 10:00’da  İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Cengiz KALKAN başkanlığında toplanmış olup Mülkiyeti Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğüne ait olan Kutlutaş Hudut Sahilleri Lojmanları Daire 2   boşalmış olup 28.01.2020 -07.02.2020 tarihleri arasında ilana çıkarılmasına ve ilan doğrultusunda müracaatların değerlendirilerek tahsis edilmesine karar verilmiştir
Gerekli duyurunun yapılarak, yukarıda belirtilen lojman tahsisinden yararlanmak isteyen personelin ilgili lojmanın durumuna bakıp Dilekçesi ve Lojman Talep Beyannamesi doldurularak Müdürlüğümüze 07/02/2019 tarihine kadar gönderilmesi hususunda;


İlgilenenlere duyurulur.

Lojman Başvuru.pdf
Lojman Başvuru Alımı_Ek_db46d997-bd0c-4699-b1fe-f4b03e2475bc.xls