Dr. Necla TÜRKSEVER
14 Haziran 2021Dr. Necla TÜRKSEVER
Sorumlu Olduğu Birimler

 

Aile Hekimliği Birimi
Toplum Sağlığı Birimi
Göç Sağlığı Birimi
İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi