2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
04 Şubat 2020


Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları” yapılması ilgi (b) Makam Onayı ile uygun görülmüştür. Bahse konu sınava ilişkin duyuru metni ve eklerine Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru ekranından 03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvurusu alınacak olan görevde yükselme yazılı sınavı ve unvan değişikliği yazılı sınavı 19 Nisan 2020 Pazar günü saat 15.00’te 81 il merkezinde yapılacaktır.

Başvuru işlemleri ile sınav iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için personel bilgilerinin ÇKYS/İKYS sistemine işlenerek güncel tutulması gerekmektedir. Diğer duyuru metinleri bağlantıları aşağıda verilmiştir.


Unvan-degisikligi-sinav-duyurusu.pdf
Gorevde-yukselme-sinavi-duyurusu.pdf