Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Destek Çözüm Ortakları Toplantısı
13 Şubat 2020

            Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı toplantısı yapılmıştır. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ali Cengiz KALKAN başkanlığında ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Kamil Sani ÖNGÖREN sunumu ile düzenlenen toplantıya,  AFAD, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetkilileri ile İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op.Dr. Eyüp KAHYA, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma HEVES YILMAZ, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa İshak YILDIRIM, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Duygu AKBAŞAK, Acil Sağlık Hizmetleri Birim sorumlusu Erhan TURHAN ve ilimizde hizmet sunan özel hastanelerin yöneticileri katılmıştır.

            Söz konusu toplantıda; İl Afet Müdahale Sistemi içinde yer alan ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, diğer hizmet grupları ile olan ilişkilerini, afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale süreçlerini ve afet ve acil durum anında etkin koordinasyon için gerekli olan hizmet grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesinin mevcut durumunu ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunmak,  görev alacak kamu kurum kuruluş ve ilgili STK ve özel sektör sorumluluklarını belirlemek, kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak, en zarar ile zamanında hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmak yönünde karalar alınmıştır.

 • 1.jpeg
 • 2.jpeg
 • 3.jpeg
 • 4.jpeg
 • 5.jpeg
 • 6.jpeg
 • 7.jpeg
 • 8.jpeg
 • 9.jpeg
 • 10.jpeg
 • 11.jpeg
 • 12.jpeg
 • 13.jpeg
 • 14.jpeg