Lojman Başvurusu
19 Şubat 2020

Sağlık Bakanlığı (Mülga) Müsteşarlık Makamının yürürlükteki 21.09.2012 tarih ve 21492 sayılı 2012/35 Genelgesi gereği, Sağlık Müdürlüğü Makamının 08.01.2020 tarih ve E-319 sayılı Olurları ile oluşturulan Edirne Sağlık Müdürlüğü 2020 Yılı Lojman Tahsis Komisyonu 17.02.2020 tarihinde saat 10:00’da İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Cengiz KALKAN başkanlığında  toplanmış olup Mülkiyeti Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğüne ait olan Kutlutaş Hudut Sahilleri Lojmanları Daire 3'te ikamet eden personelin lojman ikamet süresi dolmuştur. 18.02.2020 - 28.02.2020 tarihleri arasında ilana çıkarılmasına ve ilan doğrultusunda müracaatların değerlendirilerek tahsis edilmesine karar verilmiştir
Gerekli duyurunun yapılarak, yukarıda belirtilen lojman tahsisinden yararlanmak isteyen personelin Lojman Talep Beyannamesi doldurularak Müdürlüğümüze 28/02/2020 tarihine kadar gönderilmesi hususunda

İlgilenenlere duyurulur.


Lojman Başvuru.xls