Çocuk İhmal Ve İstismarını Önleme Eğitimi Gerçekleştirildi
13 Mart 2020

           Çocuk istismarı ve ihmali gerçek boyutları iyi bilinmeyen çok ciddi toplumsal bir sorun olmanın yanı sıra yol açtığı bedensel, zihinsel ve psikolojik bozukluklar ile bireylerde yaşam boyu iş gücü yitimi, uzun süreli ve yineleyici tetkik ve tedaviler nedeniyle topluma önemli ekonomik yük getiren bir sağlık sorunudur. Ülkemizde mevcut sistemde cinsel istismara uğrayan çocukların tanı, tedavi, bildirim, izlem ve adli işlem süreçlerinde çeşitli aksaklıklar yaşanmakta ve bunun sonucunda da istismara etkin bir biçimde müdahale edilememektedir.
            Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çocuk istismarı ile etkin mücadele faaliyetleri kapsamında; Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Farkındalık çalışmaları devam etmektedir.

            Bu kapsamda sağlık personelinin çocuğa yönelik ihmal ve istismar konusunda farkındalığın arttırılması, ilimizde hizmet veren "Çocuk İzlem Merkezi'nin" işleyişinin anlatılması ve şüpheli vaka ile karşılaşılması halinde izlenecek yolun aktarılması amacıyla 24.02.2020 tarihinde Müdürlüğümüz Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesinde görevli Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Hasan Cem AYKUTLU tarafından, I. Basamak Sağlık kuruluşlarında görev yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarına hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.

  • WhatsApp Image 2020-03-12 at 09.38.21 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-03-12 at 09.38.21 (5).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-03-12 at 09.38.21 (2).jpeg