Lojman Tahsis Talebi
05 Mayıs 2020

Mülkiyeti Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğüne ait olan Kutlutaş Hudut Sahilleri Lojmanları 10 numaralı Dairede  ikamet eden personelin lojman ikamet süresi dolması nedeniyle bahsi geçen lojmana talep başvurularının alınabilmesi için konunun Müdürlüğümüz web sayfasında ilan edilmesi gerekmektedir.
Talep başvuruları için son başvuru tarihi 11/05/2020  olarak belirlenmiştir. İlgililere duyurulur.


Ek: Konut Tahsis Talep Beyannamesi