Nisan 2020 K.İ.K. Kararları
07 Temmuz 2020

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22 nci maddesi ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Bakanlığımız temsilcileri ile yetkili sendika olan Sağlık-Sen sendikası temsilcilerinin katılımıyla 23.06.2020 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurulu Toplantısında alınan Nisan 2020 dönemi Kurum İdari Kurulu Kararları aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.

Nisan 2020 K.İ.K Kararları.pdf