İzleme Kurulu Seçimi
13 Temmuz 2020

Edirne Valiliği ve Edirne Adli Yargı Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 01/07/2020 tarihli ve 1717 sayılı yazısı aşağıdaki bağlantıdadır. 

4681 sayılı kanunun 3. ve 4. Maddelerindeki şartları taşıyan ve talep eden kamu görevlilerinin üye seçimine esas olmak üzere 07/09/2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize

İzleme Kurulu Seçimi.pdf