overlay

Aday Memurluk Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Sınavları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 Sayılı Kanunla değişik 55. Maddesine dayanılarak “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, İlimiz sağlık tesislerinde görev yapan aday memurların adaylık eğitimleri (Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim) Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu eğitimlere “YETERLİ KATILIM” sağlayan aday memurlara mezkûr yönetmelik hükümleri doğrultusunda 23 Eylül 2020 Çarşamba günü  saat 14.00 da İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Eski Selimiye Ünitesi) Yemekhanesinde yazılı "Aday Memurluk Hazırlayıcı Eğitim Sınavı" (2020/2) ve 24 Eylül 2020 Perşembe günü saat 14:00yine aynı yerde ”Aday Memurluk Temel Eğitim Sınavı (2020/2)” gerçekleştirilecektir.

 

İlgililere duyurulur.

Bilgi için:

Koordinatör:

Bahtışen MUTLU

0284 214 90 10 / 1247

Koordinatör Yard:

Havva ÇALIŞKAN

0284 214 90 10 / 1247

Aday Memurluk Eğitimi Temel Eğitim Katılım Listesi 17.09.2020.xlsx

Aday Memurluk Eğitimi Hazırlayıcı Eğitim Katılım Listesi 17.09.2020.xlsx