overlay

1 – 7 KASIM DİSLEKSİ FARKINDALIK HAFTASI

Öğrenme, en yalın anlamda bilginin kazanılması olarak tanımlanırsa, bireyin bilgiyi kazanırken zorlanması sonucunda ortaya çıkan sorunlara da öğrenme güçlüğü denebilir. Özgül öğrenme güçlüğü eğitim sistemiyle ilişkili bir kavram olduğundan ilköğretim döneminde belirtileri ortaya çıkmakta ve böylelikle tanı konulabilmektedir. 

Disleksi, özgül öğrenme güçlüğünün alt tiplerindendir. Disleksi okuma yazma alanlarında yaşanan güçlüklere verilen isimdir ve nedeni henüz tam olarak bilinememektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)

         Öğrenme güçlüğü, normal ya da normalin üzerinde zekâya sahip (IQ > 85), birincil olarak psişik (ruhsal) bir hastalığı olmayan, belirgin bir beyin patolojisi olmayan, duyusal özrü olmayan, dinleme, konuşma, okuma-yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinin kazanılması ve kullanılmasında önemli güçlükleri olan, ikincil olarak kendini idare etme, sosyal algılama ve etkileşim sorunları yaşayan, standart eğitime rağmen yaşına ve zekâsına uygun başarı gösteremeyen bireylerde görülen nörolojik kökenli gelişimsel bir bozukluktur. Özgül öğrenme güçlüğü eğitim sistemiyle yakından ilintili bir bozukluk olduğundan, ilköğretim döneminde tanı konulmaktadır. Ancak, zekâları normal, herhangi bir nörolojik sorunu olmayan bu çocuklar okula başladıklarında bir dizi sorunlarla karşılaşabilmektedir. Görsel uyaranları algılamakta da güçlükleri olduğu için yazılanları tersinden okuyup yazma sıklıkla görülmektedir. Okumada ve yazmada "p, b, d, m, n" sıklıkla karıştırılan harflerdir. Özgül Öğrenim Güçlüğü olan çocuklar yön, zaman kavramlarını öğrenmede güçlük yaşamaktadır.

Özgül Öğrenim Güçlüğünün nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte; sinir sistemi fonksiyon bozuklukları, bilgi işleme modeli süreçlerinde bozukluk, algısal bozukluklar, yakın akraba evlilikleri, genetik etkenler, metabolik hastalıklar, gebelik dönemindeki bakım yetersizliği, ilaç, alkol, sigara ve madde kullanımı, doğumda yaşanılan güçlükler, doğum sonrası hastalıklar, sinir sistemi enfeksiyonları, viral enfeksiyonlar, kurşun zehirlenmesi, erken çocukluk döneminde uzun süreli beslenme yetersizlikleri vb. etmenlerin sorumlu olabileceği düşünülmektedir.

Özgül Öğrenim Güçlüğünün tanısı çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı tarafından konulmaktadır. Çocuğun psikiyatrik olarak değerlendirilmesi, gereken test ve incelemelerinin yapılması, çocuğun uygun tanı almasıyla, tedavi şeması oluşturulmaktadır. Erken yapılan müdahale çocuğun başarısızlık sorununun çözümünü kolaylaştıracaktır. Öğrenme güçlüğü olan çocuk, uzman danışman, eğitimci ve veli işbirliğiyle uygulanan, uygun ve etkili bir programla ilerleme kaydetmektedir. Özgül Öğrenim Güçlüğü ile eşlik eden sosyal açıdan yaşanan uyum problemleri, dikkat eksikliği, dil konuşma bozuklukları gibi sorunlar uygun eğitim ve terapi yöntemleriyle düzeltilebilmektedir.
Disleksi.jpeg