25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ
25 Kasım 2020

25  KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ

            Birleşmiş Milletler kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 1999 yılında 25 Kasım Gününü “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma” ilan etmiştir.

            Birleşmiş Milletler "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi"nde kadına yönelik şiddet, “ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” şeklinde tanımlanmaktadır.

ŞİDDETE MARUZ KALINDIĞINDA BAŞVURULABİLECEK YERLER

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)

ALO 183  (Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı)

ALO 155 Polis İmdat

ALO 156 Jandarma İmdat

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri

Sağlık Kuruluşları

Adli Makamlar (Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile Mahkemeleri)