Döner Sermaye Komisyon Üyesi Görevlendirmesi
16 Aralık 2020


28.11.2014 tarih ve 29189 nolu Resmi Gazete de yayımlanan; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme  Yapılmasına  Dair Yönetmelik'in Madde 14 üçüncü bendinde “İkinci fıkrasının (d), (e), (f) bendinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları Sağlık Müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.” hükmü yer almaktadır.

      Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda İl Döner Sermaye Komisyon Üyesi olarak Pratisyen Tabip Temsilcisi, Sağlık Hizmetleri Sınıfı (Tabip Hariç- Hemşire-Ebe- Acil Tıp Teknisyeni -Sağlık Memuru) Personeli Temsilcisi, Teknik-Yardımcı veya Genel İdari Hizmetler Sınıfı Temsilcinin seçimle belirlenmesi gerekmektedir.

        Yukarıda belirtilen gruplar için temsilci olmak isteyenlerin, Adı Soyadı, Mesleği, Temsilci olmak istedikleri Meslek Grubu ve görev yerlerini belirtir dilekçe ile en geç 25/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.