BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ
17 Aralık 2020

  Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi”,   Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılacaktır.

    Online teorik eğitim 18 Ocak - 08 Şubat 2021 tarihleri arasında Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden , Uygulama eğitimi, 15-20 Şubat 2021 tarihleri arasında  Müdürlüğümüz tarafından,  e-sınav  ise 01-05 Mart 2021 tarihleri arasında  Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerindenyapılacaktır.

 

Başvuru:

Eğitim için 02 Ocak 2021 tarihine kadar  Müdürlüğümüz Ek Hizmet Binası (Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi) Şükrüpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 10-12 - Edirne adresine başvuru yapılacaktır.  Tel: 0284 214 90 10 / 1269

 

EĞİTİM VE SINAV

Eğitim( teorik ) ve sınav online olarak ( internet üzerinden)  Bakanlığımızca yapılacaktır.

             Eğitimcilerin 18 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan online eğitime Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi 

 (USES) https://uses.saglik.gov.tr. adresinden "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzumuzu inceleyerek "Hesabım Başlığı" nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtlarının (13-18 Ocak 2021 tarihleri arasında sistem açıldığında) yapılması ve işlemler esnasında söz konusu adreste de yer alan kılavuzun kullanılması ve eğitimden önce dilekçelerinde belirtilen mail adreslerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

Uygulama eğitimi, 15-20 Şubat 2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce verilecektir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLMES GEREKEN EVRAK LİSTESİ 

               1. ÜCRET: 1 Genel Müdürlüğümüz 2020 yılı fiyat tarifesine göre İl Sağlık Müdürlüğünce, Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı Kanun Gereğince Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet Bedelleri Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi ücreti 180 TL’nin Edirne  İl Sağlık Müdürlüğü döner sermaye hesabına yatırıldığına dair (Halk Bankası TR54 0001 2009 3350 0005 0000 41); üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının, (Bu ücret için başvuru yapılan İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşülerek yatırılması gerekmektedir)

ÜCRET: 2   Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz 2020 yılı fiyat tarifesine göre T.C. Merkez Bankası nezdinde TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 IBAN hesabına 20 TL sertifika ücretinin yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının,

            2.Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanının örneğinin,

            3.Diploma veya geçici mezuniyet belgesin fotokobisi (aslı görülmek kaydıyla)         veya     e-devlet çıktısı örneğinin,

            4.Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf.

İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen evrakların herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru kabul edilmeyecektir.